บ้านใหญ่
6 ห้องนอน (4 แอร์ 2 พัดลม) ทีวี ตู้เย็น ครัว พักได้ 18 ท่าน