บ้านแก่งใหญ่
2 ห้องนอนแอร์ 1 ห้องนอนพัดลม 2 ห้องนอนโถงพัดลม
ทีวี ครัว พักได้ 14 ท่าน