บ้านเกาะ
3 ห้องนอนแอร์ 1 ห้องนอนโถงพัดลม ทีวี ครัว พักได้ 12 ท่าน