บ้านใหม่
3 ห้องนอน (2 แอร์ 1 พัดลม) 1 ห้องนอนโถง พัดลม ทีวี ครัว
พักได้ 12 ท่าน