บ้านริมน้ำ
4 ห้องนอน (2แอร์ 2 พัดลม) ทีวี ครัว พักได้ 8 ท่าน