บ้านเชิงดอย
3 ห้องนอน (1 แอร์ 2 พัดลม) ทีวี ครัว พักได้ 8 ท่าน