บ้านพลอย
2 ห้องนอนแอร์ 1 ห้องนอนโถงพัดลม ทีวี ครัว พักได้ 7 ท่าน