บ้านเขื่อน
2 ห้องนอนแอร์ 1 ห้องนอนโถงพัดลม ทีวี ครัว พักได้ 6 ท่าน