มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และข้อปฎิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยว .....

 

เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อุทยานวังตะไคร้มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และข้อปฎิบัติตามคำสั่งรัฐบาล

 

อุทยานวังตะไคร้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและปฎิบัตตามมาตราการ ป้องกันฯ

 

<<<ย้อนกลับ ...................ถัดไป>>>