วังตะไคร้ชวนปั่นจักรยานเที่ยวชมธรรมชาติรอบอุทยาน

วังตะไคร้เปิดให้นักท่องเที่ยวนำจักรยานมาปั่นเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้บริการถึงเวลา 12.00 น.

**วันหยุดนักขัตฤกษ์งดให้บริการ** ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
ยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะผ่านประตูเข้าวังตะไคร้ เก็บอัตราคันละ 30 บาท

นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวังตะไคร้เป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้าที่
โทร. 081-989-0365, 037-385164, 037-385165 ต่อ 102

<<<ย้อนกลับ ...................ถัดไป>>>