จ.-พฤ.
ศ.-อา.
(วันหยุดฯ )
*

• เรือนวาสนา 1

เรือนนอนพัดลม พักได้ 50 คน

7,500.-

8,500.-

• เรือนวาสนา 2

เรือนนอนพัดลม พักได ้50 คน

7,500.-

8,500.-

• เรือนแสงจันทร์ 1

เรือนนอนพัดลม ทีวี พักได้ 48 คน

7,500.-

8,500.-

• เรือนแสงจันทร์ 2

เรือนนอนแอร์ ทีวี พักได้ 20 คน

7,000 .-

7,500 .-

*รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันต่อเนื่อง