จ.-พฤ.
ศ.-อา.
(วันหยุดฯ )
*

• เรือนวาสนา 1

พักได้ 50 ท่าน

7,500.-

8,500.-

• เรือนวาสนา 2

พักได้ 50 ท่าน

7,500.-

8,500.-

• เรือนแสงจันทร์ 1

พักได้ 48 ท่าน

7,500.-

8,500.-

• เรือนแสงจันทร์ 2

พักได้ 20 ท่าน

7,000 .-

7,500 .-

*รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันต่อเนื่อง