จ.-พฤ.

ศ.-อา.
(วันหยุดฯ )*

• บ้านริมทาง 2

1 นอนแอร์ (2 ท่าน)

1,200.-

1,500.-

• บ้านเกาะน้อย

1 นอนแอร์ (2 ท่าน)

1,200.-

1,500.-

• บ้านเชิงเขา

2 นอนพัดลม (4 ท่าน)

2,000.-

2,200.-

• บ้านหัวหาด

2 นอนแอร์ (4 ท่าน)

2,400.-

3,000.-

• บ้านจามจุรี

2 นอนแอร์ (4 ท่าน)

2,400.-

3,000.-

• บ้านรับรองริมน้ำ

2 นอนแอร์ (4 ท่าน)

2,800.-

3,000.-

• บ้านเล็ก

2 นอนแอร์ (4ท่าน)

2,800.-

3,000.-

• บ้านกฤษณา 1

1 นอนแอร์ (2 ท่าน)

2,200.-

2,500.-

• บ้านกฤษณา 2

1 นอนแอร์ (2 ท่าน)

2,200.-

2,500.-

• บ้านกฤษณา 3

1 นอนแอร์ (2 ท่าน)

2,200.-

2,500.-

• บ้านกฤษณา 4

1 นอนแอร์ (2 ท่าน)

2,200.-

2,500.-

*รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันต่อเนื่อง