จ.-พฤ.

ศ.-อา.
(วันหยุดฯ )*

• บ้านริมทาง 1

2 นอนแอร์ (6 ท่าน)

3,800 .-

4,200 .-

• บ้านเขื่อน

2นอนแอร์ 1 นอนโถงพัดลม (6 ท่าน)

3,300 .-

3,800 .-

• บ้านพลอย

2นอนแอร์ 1 นอนโถงพัดลม (7 ท่าน)

3,500 .-

4,000 .-

• บ้านกลางน้ำ

2นอนแอร์ 1 นอนโถงแอร์ (7 ท่าน)

4,000 .-

4,500 .-

• บ้านรับรองธารทิพย์

4นอนแอร์ (8 ท่าน)

4,800 .-

5,600 .-

• บ้านริมน้ำ

4 นอนแอร์ (8 ท่าน)

6,500 .-

7,000 .-

• บ้านเชิงดอย

1นอนแอร์ 2 นอนพัดลม (8 ท่าน)

3,000 .-

3,500 .-

• บ้านแก่งน้อย

2นอนแอร์ 1 นอนโถงพัดลม (8 ท่าน)

3,300 .-

3,800 .-

• บ้านชายเขา

2นอนพัดลม 1 นอนโถงพัดลม (9 ท่าน)

2,800 .-

3,200.-

• บ้านบนเขา

2 นอนพัดลม (6 ท่าน)

2,500 .-

3,000.-

*รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันต่อเนื่อง