จ.-พฤ.

ศ.-อา.
(วันหยุดฯ)*

• บ้านริมคลอง

2นอนแอร์ 1นอนพัดลม 1นอนโถงพัดลม
(12 ท่าน)

5,000.-

5,600.-

• บ้านใหม่

2นอนแอร์ 1นอนพัดลม 1 นอนโถงพัดลม
(12 ท่าน)

5,500.-

6,000.-

• บ้านธารทิพย์

2นอนแอร์ 1นอนโถงแอร์ (12 ท่าน)

7,000.-

7,500.-

• บ้านเกาะ

3 นอนแอร์ 1 นอนโถงพัดลม (12 ท่าน)

8,500.-

8,900.-

• บ้านแก่งใหญ่

3 นอนแอร์ 2นอนโถงแอร์ (14 ท่าน)

9,500.-

9,900.-

• บ้านใหญ่

5นอนแอร์ 1 นอนพัดลม (18 ท่าน)

9,000.-

9,900.-

*รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันต่อเนื่อง