เรือนแสงจันทร์ 2

เรือนนอนแอร์
สามารถพักได้ 20 ท่าน
ห้องน้ำแยกกับตัวเรือนนอน

ไม่มีห้องครัว