เรือนแสงจันทร์ 1

เรือนนอนพัดลม
สามารถพักได้ 48 ท่าน
ห้องน้ำแยกกับตัวเรือนนอน
ติดสนามหญ้า สามารถใช้ทำกิจกรรมได้

ไม่มีห้องครัว