บ้านริมทาง 1
2 ห้องนอน (1 แอร์ 1 พัดลม) ทีวี ครัว พักได้ 6 ท่าน