บ้านเชิงเขา
2 ห้องนอน พัดลม ทีวี ครัว พักได้ 4 ท่าน